www.nasadoveryby.cz

Chované druhy a věkové kategorie ryb

Dvouletý amur

Dvouletý amur

Amur bílý – amura řadíme k tzv. býložravým rybám, protože jako jedna z mála ryb dokáže „spásat“ řasy i vyšší rostliny, které zaplevelují rybníky a jezírka a zhoršují tak jejich využití pro chov ryb. Amura dodáváme jako rychlený plůdek (5-8 cm, během měsíce srpna), roční plůdek (8-12 cm, na podzim a na jaře) a dvouletou násadu (15-25 cm, podzim a jaro).

Generační lín

Generační lín


Lín obecný – naše asi nejkrásnější kaprovitá ryba se zlatozelenými boky, drobnými, do kůže pevně vrostlými šupinami a ústy zdobenými dvěma masitými vousky. Věnujeme se zejména chovu čistokrevného plemena Táborský lín, které je dokonale adaptované na podmínky v našem regionu a dosahuje velmi pěkných přírůstků. Lín si libuje zvláště v prohřátých vodách se silnější vrstvou bahna, ale při vhodně zvoleném krmení může být ozdobou i každého jezírka. Pro majitele jezírek chováme také barevnou formu zlatého lína.
Roční plůdek lína

Roční plůdek lína

Lína dodáváme jako rychlený plůdek (4-6 cm, přelom července a srpna), roční plůdek (6-10 cm, na podzim a na jaře) a dvouletou násadu (12-15 cm, podzim a jaro). Sportovním rybářům se snažíme nabídnout po celou lovnou sezónu nástražní líny ve velikosti 20-30 cm pro lov sumců, kteří líny milují.

Candát obecný – naše původní dravá ryba, která se vyznačuje štíhlým, stříbřitým tělem, na hřbetě chráněným ploutví se špičatými ostny, velkýma, ve tmě světélkujícíma očima a ústy vyzbrojenými ostrými zuby. Candát je spolu s okounem v chovu nenahraditelný pro svou schopnost vyžírat plevelné rybky, včetně zavlečených druhů jako je střevlička východní nebo karas stříbřitý. Candátovi vyhovují spíše hlubší, průtočné rybníky, ale pokud nemusí čelit husté obsádce kapra, dobře prospívá i v klasických mělčích rybnících s bahnitým dnem. Výborný je také do jezírek, kde redukuje nežádoucí podetřené kaprovité rybky.

Candáta dodáváme jako rychlený plůdek (4-5 cm, během měsíce června), roční plůdek (10-20 cm, na podzim a na jaře) a dvouletou násadu (25-35 cm, podzim a jaro). V omezené míře nabízíme také starší ryby pro odchov vlastních generačních párů.

Vysazování dvouletého candáta:

Generační okoun

Generační okoun

Okoun říční – význam okouna je podobný jako u candáta, od kterého se odlišuje menším vzrůstem, načervenalými ploutvemi, výraznějšími pruhy na bocích a ústy bez zubů. Okoun soutěží s candátem nejen ve schopnosti redukovat drobné nežádoucí rybky, ale také ve špičkové kvalitě masa, které mnozí gurmáni považují za vůbec nejchutnější z našich ryb.

Okouna dodáváme jako roční plůdek (5-10 cm, na podzim a na jaře) a dvouletou násadu (10-15 cm, podzim a jaro). V omezené míře nabízíme také dospělé generační ryby vhodné např. k zarybnění sportovních revírů.

Štika roček

Štika roček

Štika obecná – královna našich rybníků, špičkový predátor, jehož dravosti může v našich vodách konkurovat snad jen sumec. Štika je vhodná i do vod, kde z nějakého důvodu neprospívá candát nebo okoun. Tím důvodem je např. vyšší obsádka kapra nebo obecně horší kvalita vody. Štice se ale bude samozřejmě výborně dařit i v čistých a prokysličených vodách, kde najde dostatek potravy. Štika velmi rychle roste – některé exempláře mohou dosáhnout 1 kg už v prvním roce života. Znamená to, že dokáže rychle zredukovat i odrostlejší nežádoucí ryby, např. karase stříbřitého nebo cejna velkého. Štika je teritoriální dravec a také kanibal, takže při vysazování musíme dbát na pečlivé rozdělení násady podél břehu celého rybníka.

Štiku dodáváme jako rychlený plůdek (5-8 cm, začátek června), roční plůdek (20-40 cm, na podzim a na jaře) a dvouletou násadu (40-60 cm, podzim a jaro).

Plotice a perlín

Plotice a perlín

Plotice obecná – říká se jí také bělice, je to naše původní drobnější rybka, která by neměla chybět v žádném rybníce, řece či jezírku. Má stříbřité šupiny, které při dotyku poměrně snadno vypadávají, a načervenalé ploutve. Nejčastěji se chová jako biotopová rybka v tůních a jezírkách, jako krmná rybka při chovu dravých ryb a sportovní rybáři ji mají v oblibě jako nástražní rybku zejména při lovu štik a candátů.

Perlín ostrobřichý – lidé si ho někdy pletou s ploticí, od které se liší vyšším trupem, jasně červenými ploutvemi a ústy směřujícími nahoru. Ta jsou dobře uzpůsobena ke sběru potravy z vodní hladiny, což dělá z perlína ideální rybku do zahradních jezírek a tůní. V čisté vodě si budete moct vychutnávat pohled na nádherně vybarvené ploutve perlína, kvůli kterým si vysloužil přezdívku „červenopeřice“. V rybnících plní perlín hlavně úlohu krmné ryby, proto jej sportovní rybáři často využívají jako nástražní rybku.

Plotici a perlína dodáváme ve velikosti 5-25 cm podle potřeby jako jezírkové, krmné, nástražní nebo generační ryby.

Roční plůdek kapra lysce

Roční plůdek kapra lysce

Kapr obecný – kapra je na trhu téměř stále nadbytek, proto jej chováme pouze okrajově. Zaměřujeme se na ryby se zajímavým exteriérem (kapr řádkový) nebo na kapry čistých linií (kapr třeboňský, maďarský lysec), které se vyznačují rychlým růstem, vysokým hřbetem a zmasilým, svalnatým tělem. Kapra dodáváme většinou jako roční plůdek (8-12 cm), dvouletou násadu (150-500 g) a tříletou rybu (1-1,5 kg).