www.nasadoveryby.cz

Podpora EU z OP Rybářství

Naše rybářství získalo podporu Evropské unie v rámci 14. výzvy Operačního programu Rybářství. Projekt s názvem Nákup vybavení pro chov ryb byl realizován jako příspěvek k obecnému cíli „Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury“.

V rámci projektu bylo pořízeno následující vybavení:

– odchovný a manipulační žlab pro odchov raných vývojových stádií a plůdků ryb;

– sestava oximetru s optickou kyslíkovou sondou pro měření kyslíku v rybnících a přepravních bednách;

– mačkač obilnin pro přípravu krmiv pro ryby;

– plovoucí čerpadlo, elektrocentrála a loď pro výlov ryb;

– nákladní přívěs o celkové hmotnosti do 3500kg pro transport ryb;

– 3 ks transportních beden o objemu cca 1m3 včetně potřeb pro aeraci a oxigenaci;

– vysazovací rukáv pro vysazování ryb;

– přístupová lávka k požeráku na plůdkovém výtažníku, který je součástí areálu sádek v sídle společnosti.

Toto vybavení se osvědčuje v každodenním rybářském provozu a pomáhá nám zvýšit objem i kvalitu odchovaných ryb.