www.nasadoveryby.cz

Podpora EU z OP Rybářství

Naše rybářství získalo podporu ze 4. výzvy Operačního programu Rybářství, která je zaměřená na kompenzaci zvláště šetrného hospodaření na rybnících o výměře od 2 do 5ha.


Naše rybářství získalo podporu Evropské unie v rámci 18. výzvy Operačního programu Rybářství. Projekt s názvem Nákup vybavení 

pro chov ryb byl realizován jako příspěvek k obecnému cíli „Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury“.

V rámci projektu bylo pořízeno následující vybavení:

– skládací plachtové bazény pro odchov raných vývojových stádií a plůdků ryb (6x);

– podložní sítě o celkové ploše 192 m2 (4x);

– vrhací sí’t pro kontrolní odlovy ryb (1x);

– drobné síťové nářadí – saky (6x) vč. násad;

– venkovní kamerový monitorovací systém k zabezpečení sádek;

– terénní automobil pick-up (1x);

– transportní hliníková bedna o objemu cca 1m3 včetně potřeb pro aeraci a oxigenaci (1x);

– křovinořez (1x) a svahová mulčovací sekačka (1x) pro údržbu rybničních hrází a přiléhajících pozemků;

Projekt dále přispěl k opevnění hráze komorového rybníku o výměře 0,18ha, u které hrozí vodní eroze při vyšších průtocích v říčce Smutná, kamennou rovnaninou.

Toto vybavení se osvědčuje v každodenním rybářském provozu a pomáhá nám zvýšit objem i kvalitu odchovaných ryb.


 

Naše rybářství získalo podporu Evropské unie v rámci 14. výzvy Operačního programu Rybářství.

Projekt s názvem Nákup vybavení pro chov ryb byl realizován jako příspěvek k obecnému cíli „Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury“.

V rámci projektu bylo pořízeno následující vybavení:

– odchovný a manipulační žlab pro odchov raných vývojových stádií a plůdků ryb;

– sestava oximetru s optickou kyslíkovou sondou pro měření kyslíku v rybnících a přepravních bednách;

– mačkač obilnin pro přípravu krmiv pro ryby;

– plovoucí čerpadlo, elektrocentrála a loď pro výlov ryb;

– nákladní přívěs o celkové hmotnosti do 3500kg pro transport ryb;

– 3 ks transportních beden o objemu cca 1m3 včetně potřeb pro aeraci a oxigenaci;

– vysazovací rukáv pro vysazování ryb;

– přístupová lávka k požeráku na plůdkovém výtažníku, který je součástí areálu sádek v sídle společnosti.

Toto vybavení se osvědčuje v každodenním rybářském provozu a pomáhá nám zvýšit objem i kvalitu odchovaných ryb.